Naziv preparata: APEX 50WG
Klasa: herbicidi
Kultura: šećerna repa
Namena: selektivni translokacioni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao i višegodišnjih korova u usevu šećerne repe.
Aktivna materija: triflusulfuron-metil 500 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule.
Način delovanja: spada u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), sprečava sintezu aminokiselina. Biljka ga usvaja listom i korenom, kreće se do meristemskih tkiva gde dovodi do prestanka rasta.
Karenca: obezbeđena vremenom primene.

MSDS

Uputstvo

Etiketa