Naziv preparata: Magis
Klasa: okvašivač
Namena: okvašivač, smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini.
Aktivna materija: izodecil alkohol etoksilat  900 g/l
Karenca: uslovljeno sa herbicidom sa kojim se primenjuje.

MSDS

Uputstvo 

Etiketa