Naziv preparata: Dancor 70WG
Klasa: herbicidi
Kultura: krompir, soja, paradajz
Namena: Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova u usevu krompira, soje i paradajza (iz rasada).
Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule.
Način delovanja: korovi ga prvenstveno usvajaju korenom  ali i lišćem. U biljci se kreće naviše, sprovodnim sudovima te dovodi do inhibiranja procesa fotosinteze.
Karenca: krompir, paradajz  42 dana. Soja, obezbeđena vremenom primene.

MSDS

Uputstvo 

Etiketa