Naziv preparata: JOKER 70SG  
Klasa: herbicidi
Kultura: kukuruz
Namena: selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.
Aktivna materija: Dikamba-DMA 700 g/kg
Formulacija: vodorastvorljive granule
Način delovanja: korov usvaja preparat preko lišća i korenovog sistema biljke sprečava deobu ćelija u meristemskom tkivu i sprečava njen dalji porast. Dovodi do deformacija i prestanka daljeg rasta korova.
Karenca: obezbeđena vremenom primene.

MSDS

Uputstvo 

Etiketa