Naziv preparata: Metafol 700 SC
Klasa: herbicidi
Kultura: šećerna repa.
Namena: Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe
Aktivna materija: metamitron 700 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC).
Način delovanja: usvaja se korenom i lišćem biljaka koje klijaju i niču. Kreće se naviše u bijci. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova.
Karenca: obezbeđena vremenom primene.

MSDS

Etiketa i uputstvo