Naziv preparata: NAVA 75WG
Klasa: herbicidi
Kultura: kukuruz
Namena: Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra travnih i širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza.
Aktivna materija: rimsulfuron 500 g/l + tifensulfuron-metil 250 g/l
Formulacija: vododisperzibilne granule.
Način delovanja: deluje preko lista a delimično i preko zemljišta, tako što sprečava deobu ćelija u listu i korenu korova.
Karenca: obezbeđena vremenom primene.

Uputstvo

MSDS

Etiketa