Naziv preparata: NICON 4SC  
Klasa: herbicidi
Kultura: kukuruz
Namena: selektivni translokacioni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova kao i nekih višegodišnjih korova u usevu kukuruza.
Aktivna materija: nikosulfuron 40g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija.
Način delovanja: usvaja se preko lista i korena i brzo se širi do meristemskih tkiva gde onemogućava aktivnost enzima acetolaktat sintetaze (ASL ili AHAS) te dovodi do prestanka rasta korova.
Karenca: obezbeđena vremenom primene.

MSDS 

Uputstvo

Etiketa