Naziv preparata: SPRINTER 25EC
Klasa: herbicidi
Kultura: suncokret
Namena: selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta.
Aktivna materija: flurohloridon 250 g/l
Formulacija: koncentrovana emulzija.
Način delovanja: korovi ga usvajaju korenom, stablom i koleoptilom, gde sprečava biosintezu karotenoida.
Karenca: obezbeđena vremenom primene.

MSDS 

Uputstvo

Etiketa