Naziv preparata: ACHIBA 10EC
Klasa: herbicidi
Kultura: soja i šećerna repa.
Namena: selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih (uskolisnih) korova u usevima soje i šećerne repe.
Aktivna materija: kvizalofop-p-etil 100g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju
Način delovanja: korov usvaja preparat preko lišća i preprata se kreće unutar biljke dolazeći do meristemskih tkiva i sprečava njen dalji porast. Inhibira acetil-Coa karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.
Karenca: obezbeđena vremenom primene.

MSDS

Etiketa

Uputstvo