Naziv preparata: Moslink 0,8 ULV
Klasa: Insekticidi
Namena: insekticid sa kontaktnim delovanjem koji se koristi za javnoj higijeni za suzbijanje komaraca.
Aktivna materija: lambda-cihalotrin 8 g/l
Način delovanja: preparat ima kontaktno i digestivno delovanje na insekte, te dovodi do delovanja na centralni i perferni nervni sistem.
Primena: primenjuje se nerazređen kad god to uslovi dozvoljavaju, u količini od 0,3 l/ha.  Kada to nije moguće preparat se može mešati sa kerozionom ili dizel gorivom (D2) u odnosu 3:2 (tri dela preparata i dva dela razređivača) ukupno 0,5 l/ha smeše. U oba slučaja primenjuje se u količini od 2,4 g a.m./ha.

MSDS

Uputstvo 

Etiketa