Naziv preparata: Anthocid D
Klasa: Insekticidi
Namena: nesistemični insekticid sa kontaktnim i insekticidnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje štetnih insekata u jabuci i šećernoj repi.
Aktivna materija: hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju
Način delovanja: preparat ima kontaktno, inhalaciono i digestivno delovanje na insekte, tome doprinosi dejstvo dve aktivne materije koje obezbeđuju visoku efikasnost.
Karenca: 28 dana za jabuku i šećernu repu.
Primena: 0,075-0,1%; 0,75-2 l/ha; 7,5-10ml у 10 l vode, tretiranjem u početku formiranja prvih kolonija vaši (Aphis pomi) u zasadu jabuke. U usevu šećerne repe za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini  1,5-2l/ha ( 15-20ml на  100m2) na početku pojave imaga.

MSDS 

Uputstvo

Etiketa