Naziv preparata: Furos
Klasa: mikrobiloško đubrivo.


Kulture: povrće, voće, vinova loza, citrusi, ukrasno i šumsko drveće.
Namena: specijalno mikrobiološko đubrivo koje služi za ishranu bilja i oplemenjivanje zemljišta.
Sadržaj: Mycorrizae-Trichoderma spp, Rhizosphera bacteria
Tip: mikrobiološki preparat koji sadrži mikroorganizme stimulatore rasta i mikroorganizme mobilizatore  hranjivih elemenata.